Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban - élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben

Pályázó: Fejér György Városi Könyvtár
Pályázati konstrukció címe: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó Expressz"
Projekt azonosítója: TIOP-1.2.3-08/1

A projekt összköltsége:
Önerő:
Elnyert támogatás:
8 932 196 Ft

Hét Zala megyei könyvtár összefogásával, a megyei könyvtár konzorciumi vezetésével nagyarányú szolgáltatásfejlesztésre kerül sor, mely a könyvtárak képzési szerepének erősítését, szolgáltatási kapacitásának növelését, illetve az olvasás és könyvtárhasználat hatékonyabb népszerűsítését szolgálja.

A konzorcium tagjai:

  • Deák Ferenc Megyei Könyvtár (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.) - konzorciumvezető
  • Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár (8868 Letenye, Szabadság tér 15.)
  • Fejér György Városi Könyvtár (8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.)
  • Halis István Városi Könyvtár (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)
  • József Attila Városi Könyvtár (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)
  • Városi Könyvtár (8960 Lenti, Templom tér 5.)
  • Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtára (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.)

Kedvezményezett: Fejér György Városi Könyvtár (Cím: 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3., Tel.: 83/312-446)

A támogatás összege: 8 932 196 Ft

A megvalósítás időtartama: 2010. július 1. - 2012. február 28.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT) (Cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5., Levélcím: 1374 Budapest, Pf. 564., Tel.: 1/301-3200, 1/301-3220)

Projekt leírás:

A támogatás segítségével a könyvtár bővíti elektronikus katalógusát 3 kistérség (Keszthely, ZalA-KAR, Pacsa) 6 könyvtárának bevonásával. A program lebonyolítása során közel 18 ezer könyvtári dokumentum adatainak felvitelére kerül sor, mellyel a települési könyvtárak állománya is mindenki számára kereshetővé, elérhetővé válik.
Az intézmény online szolgáltatási körének bővítésével, honlapjának tartalmi és formai fejlesztésével, annak teljes akadálymentesítésével szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és teremti meg az egyenlő esélyű hozzáférést.
Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó kampányok lebonyolítása 6 ütemben történik, különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre. Mindez új bútorzat beszerzésével, foglalkozásokkal, a könyvtárban való kutatómunkával, az új gyermekkönyvtári honlapon futó interaktív szöveges és tesztfeladatok segítségével, valamint a fiatalok aktív közreműködésével valósul meg.
Speciális igényű tanulók részére drámapedagógia foglalkozássorozatot szervezünk, megkönnyítve számukra az olvasás és a könyvtár felfedezését, mely pozitívan befolyásolja társadalmi beilleszkedésüket.
A város 5 középiskolájában a 11. és 12. évfolyamos tanulók számára szervezünk képzést e-közigazgatás (2x60 perc), illetve információforrások az interneten (1x60 perc) témakörökben, könyvtári órák keretében. A könyvtár szakképzett, pedagógus diplomával is rendelkező munkatársa által tartott tanórák során a diákok megismerkedhetnek az elektronikus ügyintézéssel, illetve a további tanulmányaikhoz fontos internetes adatbázisokkal és tartalomszolgáltatókkal.
A pályázat segítségével megtesszük első lépéseinket a minőségbiztosítás bevezetéséhez, valamint munkatársaink részt vesznek a középiskolások és felnőttek oktatásához szükséges akkreditált könyvtárszakmai képzéseken.

dokumentumtár
Térkép
Elérhetőségek